Thăm viếng tại nhà cho thai nhi và trẻ sơ sinh

Chúc Mừng! Quý vị đang mang thai! Đây là sự phấn khởi, và có thể một chút dồn dập. Quý vị thì nôn náo cho mọi thứ để cho em bé sự bắt đầu tốt nhất trong cuộc sống. Và quý có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc.

Chương trìnhchăm sóc tại nhà của MOMS Orange County và các lớp học thân thiện có thể cho quý vị sự tự tin rằng quý vị làm được mọi việc để có một em bé khỏe mạnh nhất.

Bắt đầu từ đây

Nhìn xem những gì mong đợi từ chương tình chúng tôi

Làm thế nào để được bắt đầu

Miễn phí cho quý vị trong chương trình chăm sóc tại nhà với MOMS Orange County khi quý vị hội đủ điều kiện. Để được bắt đầu bằng cách ký tên của quý vị hay giới thiệu người khác xử dụng phiếu ghi danh. Có người từ MOMS Orange County sẽ gọi và nói chuyện với quý vị về chương trình va giúp quý vị bắt đầu.

Quý vị có thể gọi cho chúng tôi tại 714-352-3439 để được ghi danh hay trả lời những câu hỏi

Để bắt đầu từ đây

Tự tin từ ngày đầu

Trong suốt lúc mang thai, nhân viên thăm viếng tại nhà của MOMS Orange County sẽ giúp quý vị và em béđược khỏe mạnh nhất và chuẩn bị cho con bú sữa mẹ. Nhân viên thăm viếng gặp quý vị tại nhà hay tại nơi mà quý vị cảm thấy thoải mái nhất. Nhân viên thăm viếng với quý vị mỗi tháng một lần từ lúc quý vị bắt đầu với MOMS cho đến khi em bé được 1 tuổi.

Nhân viên có hàng trăm câu trả lời dành cho những câu hỏi thắc mắc của quý vị trong lúc mang thai, như:

Tôi có thể làm gì được để giúp con tôi khỏe mạnh?
Con tôi cần những gì trong lúc tôi mang thai?
Những thay đổi gì tôi sẽ nhận biết trong cơ thể của tôi?
Những kinh nghiệm gì sẽ đến khi em bé chào đời?

Một người bạn ân cần chăm sóc cho Mẹ mới sanh<