Vài điều Cha Mẹ học hỏi từ Lớp

  • Làm thế nào để em bé phát triển tốt trong lúc mang thai và Tôi nên ăn uống như thế nào và tập thể dục nhu thế nào
  • Chuẩn bị cho mình khi đi sanh và lúc sanh và chăm sóc chính mình sau khi sanh
  • Thai tả như thế nào, cho ăn uống làm sao, và làm cho Bé được thoải mái
  • Thành công và thõa mãn trong việc cho bé bú sữa mẹ để mẹ và bé được khỏe mạnh
  • Những hoạt đông để bé sơ sinh của quý vị phát triển mạnh mẽ tốt dẹp
Để Bắt Đầu
Some of the things moms and dads learn in our classes

Lớp Học

Lớp Mẹ & Bé

Học những sinh hoạt để kích thích sự phát triển tinh thần và thể chất của bé. Những người Mẹ và các em bé đến với nhau trong sự vui tươi và sáng tạo của lớp học. Sau khi học xong từ lớp Mẹ & Bé, quý vị được những thông tin cho những sinh hoạt lành mạnh vui tươi để thực hiện ở nhà hay ở công viên.

6-11 tháng tuổi: Tiếng Mỹ, Tây Ban Nha, Tiếng việt hiện không có
12-17 tháng tuổi: Tiếng Mỹ, Tây Ban Nha, Tiếng việt hiện không có

Để Bắt Đầu

Giáo dục kiến thức sữa mẹ

Lớp học cung cấp kiến thức, nguồn tìm năng các cơ quan khác, và hướng dẫn mẹ đang mang thai chuẩn bị cho việc cho con bú sữa mẹ. Những lợi tức cho mẹ và bé trong việc cho con bú sữa mẹ.

Để Bắt Đầu

Giáo dục thai kỳ và đường cao

Lớp học cung cấp kiến thức và nguồn tìm năng các cơ quan khác để duy trì mức độ đường tốt, ngăn ngừa hay kiểm soát đường cao trong lúc mang thai. Chỉ dẫn quý vị về dinh dưỡng, tập thể dục, và làm thế nào để kiểm soát sự căng thẳng. giải thích những lợi tức về sữa mẹ cho mẹ và bé.

Để Bắt Đầu